20 January, 2019

Kalmar Domkyrka, kl.11.00 - Körledare vid Ekumenisk gudstjänst 

Contact

AW Gospel Anna Weister Andersson
Hejdegatan 48
582 43 Linköping, Sweden
anna.weister@gmail.com