24 November, 2018

Limhamns Församlingshem, kl.13-16
Inspirationsdag, 'Gospel för Hela Människan'

Contact

AW Gospel Anna Weister Andersson
Hejdegatan 48
582 43 Linköping, Sweden
anna.weister@gmail.com